Anasayfa Yönetim Organizasyonu   Bloklar   Siteler   Yönetim Kurulu   İletişim

PINARKULE SİTESİ KONUTLARI

PINARKULE SİTESİ KONUTLARI
 

BAŞKANIN MEKTUBU

Birliğimiz yapılanma alanında şubat ayı içerisinde blokların (apartmanların) genel kurul toplantısının yapılması yönetim planının getirdiği zorunluluktur.

Bu genel kurul toplantılarında blok yönetim kurulunun geçmiş bir yıl faaliyetleri genel kurulun görüşüne sunulacak, blok sakinleri görüşlerini belirtecek, blok sorunları belirlenecek, gelecek bir yılın bütçesi ile yapılacak yatırımlar belirlenecektir.

Geçmiş bir yılın yöneticileri genel kurula 2010 yılı hesaplarını verirken 2011 yılının bütçesini uygulayacak yöneticiler seçilecektir. Yönetim planına göre 1 başkan, 2 yönetim kurulu üyesi ve 2 denetçi seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca site yönetimi için istenirse yönetici ve denetçilerin temsilci olmasına karar verilerek eksiğin seçilerek tamamlanabileceği  gibi, ortak sayısının 1/10 oranında temsilci seçilebilecektir. 64 konutluk bina 6, 94 konutluk bina 9 kişi   site genel kurul toplantısında temsilci olmak üzere belirlenecektir.

Yılda bir kez site genel kurulunda görev yapacak temsilcilerin belirlenirken gerekli hassasiyetin gösterilmesi, seçilecek temsilcilerin eğitim durumu, bilgi birikimi, sosyal duyarlılığı üst düzeyde, geçmişi bilen, günün bilgilerine ulaşmış, geleceği doğru planlayan, adil, yöneticilik ve liderlik vasıflarına haiz, sizleri temsile yeterli kişilerden seçilmesi hepimizin yararına olacaktır.

Çağdaş bir kentte mutlu insanların yaşaması için blok ve site yöneticilerini ve temsilcilerini belirlemede gerekli hassasiyeti göstereceğinize inanıyor, genel kurulların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şubat 2011

Saygılarımla

Adem UZUNÖMEROĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

BAŞKANIN MEKTUBU

S.S. Pınarkule Konut Yapı Kooperatifler Birliği’nin kuruluş zamanı, amaçları, hukuki işleyişi, yetkileri, sorumlulukları, icraatları, tasfiye süreci her zaman tüm ortaklarına, ilgili bakanlık teftiş kurullarına, resmi adli ve idari makamlara açık olmuştur.

Genel Kurul toplantılarında kaynaklarını temin ettiği ortakları ile aldığı kararlar; zabıtlarla tespit edilmiş, bütün iş ve muameleleri kayda alınmış, arşivlenmiş, bakanlık müfettişleri tarafından defalarca denetlenmiş, tarla olarak aldığı arazinin modern bir kente dönüşümü başarısını 6500’ü aşan daire tapusunu ortaklarına temin ederek kanıtlamıştır. S.S. Pınarkule Konut Yapı Kooperatifleri Birliği’mizin bu başarısının asıl mimarları tüm gerçeklerini beraber yaşadığımız, ortaklarımız kooperatiflerdir. Birliğimizin yönetim kurulları da bu ortakların arasından seçilerek oluşmuştur.

Birliğimiz ortağı kooperatiflerin taahhütlerini yerine getirmesi sonucu apartman, site yönetimleri doğal olarak oluşmaya başlamıştır. Bu oluşum sırasında seçilen yönetimler konut alanının daha nezih olması için güzel çalışmalar yapmaktadır. Ancak mevcut blok, site yöneticilerine muhalefet eden ve birliğimiz başarılarına gölge düşürmek isteyen bazı kişiler, ucuz kahramanlık peşinde koşarken eleştirileri ile S.S. Pınarkule Konut Yapı Kooperatifleri Birliği’ni ve şahsımı hedef almaktadır.

Bilgisi, hafızası, mantık zinciri kıt ve gerçeklerle bağdaşmayan iddia sahipleri “akıl” kelimesine hakaret edercesine “ortak akıl” adı altında birlik yöneticilerine hakarete varan ithamları internet üzerinden facebook sayfalarında sürdürmektedir. Bu yalan iddia sahibi kişiler hakkında gerekli yasal işlemlere başlanmış olup itibar edilmemesi gerekmektedir. Birliğimizi kuruluşundan bugüne kadar gerek ortaklar arası, gerek imar adaları arası eşitlik ilkesini korumuş ve uygulamış olup, hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda eşitlik ilkesine, tasfiye tamamlanıncaya kadar devam edecektir.

“Çamur at izi kalsın” mantığı ile hareket eden itham sahiplerinin birliğimizin amblemini, ünvanını kirletmesine itibar edilmemesi önemle rica olunur. Ocak 2011

Saygılarımla
Adem UZUNÖMEROĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Home Burdasınız: Anasayfa

TAPU ALMAK İSTEYENLERE ÖNEMLİ FIRSAT


Tapularını almamış olanlar ile ilgili yapılan görüşme ve değerlendirmeler sonucu gecikme zammı uygulamasının altı ay süre ile durdurulmasına karar verilmiştir.
T.H.S.S. Pınarkule Konut Yapı Kooperatifleri Birliğinden tapu almak için ödenmesi gereken (Altyapı konut aidatı,tapu devir harçları bedeli,emlak vergileri,dask sigortaları vs.) katılım payları ile ilgili 01.07.2014 tarihinden itibaren 31.12.2014 tarihine kadar gecikme zammı alınmayacak ancak konut aidatı alınmaya devam edilecektir.
01.01.2015 tarihinden itibaren aylık %2 gecikme zammı alınmaya devam olunacaktır. Bu sebeple tapu almak isteyenlerin ödenmesi gereken katılım paylarını ve giderleri 31.12.2014 tarihine kadar ödemeleri ve tapularını almaları önemle rica olunur.

Ödeme miktarları ile ilgili bilgi www.pinarkulesitesi.com adresinden edinilebilir.

Pınarkule Konutları - Hoşgeldiniz
Başkanın Mektubu Aralık 2012

PINARKULE - JETKENT SİTESİ KATILIM PAYLARI

UYGULANAN AF ve GECİKME ZAMMI

                Birliğimiz kuruluşundan bugüne kadar yatırımını gerçekleştirdiği tüm hizmetleri (Taşıt ve yaya yolları, yağmursuyu ve atıksu kanalları, elektrik, içme suyu, Telekom .. ..vb) katılım paylarını ortaklarından tahsil  ederek gerçekleştirmiştir. Bu hi zmetler için tahsil etmesi gereken bedelleri  alamadığı ortaklarına, tapu devri yapmamış, önce ödeyen ile geç ödeyen arasındaki adaleti gecikme zammı almak sureti ile genel kurul kararları doğrultusunda sağlamıştır. 

                Pınarkule - Jetkent sitesi ile ilgili olarak 2000 yılından sonra katılım payları ortağımız S.S. Öz gürtepe K.Y.K.’den tahsil edilememiş ve bilinen hukuki nedenlerle tapu devri de bugüne kadar yapılamamıştır. 2000 yılından sonra  2002, 2004, 2005 yıllarında genel kurul kararı ile tüm ortaklarımızın ana para ödemelerine uygulanan gecikme zammının 2/3 lük kısmı affedilmiş ve ödemelerini yapan ortaklarımızın tapu devirleri gerçekleşmiştir.  Birliğimizin hizmet sunduğu 10 imar adasından 9’unda ödemelerini yapan tapu hak sahiplerinin tamamına yakını eksik hizmet almış olmasına rağmen tapularını almışlardır. Ancak  639 imar adası 2 numaralı parsel sahibi S.S. Öz gürtepe Konut Yapı Kooperatifi tarafından bilinen hukuki süreç nedeni ile birliğimize  ödeme yapılamamıştır. Tapu’ların  büyük bir kısmının devri gerçekleşmiş iken 2009 ve 2012 yıllarında iki kez daha birikmiş  gecikme zammı borçlarının ¾ ’lük kısmı genel kurul kararı ile affedilmiş, bu af 639 ada 2 parselde bulunanları Jetkent sitesini (S.S. Özgürtepe KYK) ilgilendirmiştir. 2009 ve 2012 yıllarında uygulanan gecikme zammı aflarının her ikisi de son olmak üzere  ve birliğimizin uyguladığı en yüksek oranlı gecikme zammı affıdır.

Devamını oku...
 
Tapu Harçları Değişti

TAPU HARÇLARI DEĞİŞTİ…!


Beylikdüzü Belediyesi'nin, 1 Ekim 2012 günü Belediye Meclis Gündemi'ne aldığı 639 imar adası 2 parsel "JetKent Sitesi" sakinlerinin tapu devirlerinin, T.H.S.S Pınarkule Konut Yapı Kooperatifleri Birliği'ne yapılması kararlaştırılmadan tapu harçları değişti. Nispi tapu devir harçları % 0165 'ten % 0200 'ye çıktı.
22.09.2012 tarihli 2849 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2012/3735 Sayılı Kararda "Tapu işlemleri üzerinden alınan tapu harçları" yeniden düzenlenmiş, "Tapu işlemleri üzerinden binde 16.5 nispetinde alınan tapu harçları binde 20 oranında yeniden belirlenmiştir" denilmektedir. Bu karar 22.09.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu karara göre, birliğimize tapularını almak üzere tapu masrafları  katılım payı tapu ödeme yükümlülükleri % 21.22 artmıştır. Tapu almak üzere katılım payı ödeyenlerden oluşacak farklar tahsil edilecek olup, bundan böyle ödeme yapacakların katılım payı bedelleri yeniden tespit edilmiştir. Geçmişte ödeme yapmış olanlardan tapu devri aşamasında yasal düzenleme neticesi oluşan farklar ayrıca tahsil edilecektir.

 

Önemle Duyurulur!

 

JETKENT SİTESİ TAPU DEVİRLERİ YOL HARİTASI

 

Birliğimiz ortaklarından S.S. Öz Gürtepe Konut Yapı Kooperatifine tahsis olunan 639 imar adası 2 nolu parselde kurulu Jetkent Sitesi’nin İmalatını yürüten Jetpa Sınai Ürünler Limited Şirketi yetkilisin malvarlığı ile ilişki kurularak ilgili imar adası üzerine konulan tedbir ve yürütülen diğer hukuki ihtilaflar nedeni ile bu sitemizin tapu devirleri bu güne kadar yapılamamıştır.

Birliğimizin geçmişte S.S. Öz gürtepe konut yapı kooperatifi maliklerine verdiği hizmetler karşılığı 639 imar adası mülk sahiplerinden altyapı (Yağmur suyu, atıksu kanalları, yol, PTT, Elektrik, Su, ..vs) ve cari harcamalar katılım payı alacakları ile buna bağlı gecikme zammı alacakları çözülmesi gereken bir sorun olarak beklemektedir.

Birikmiş bu sorunları çözmek ve hak sahiplerinin tapu devirlerini yapmak, Birliğimizin alacaklarını tahsil etmek amacı ile son bir yıl içerisinde gösterilen yoğun çabalar neticesinde S.S. Öz Gürtepe Konut Yapı Kooperatifi yetkilileri ile mutabakat sağlanmış, tapu devirlerinin yapılması aşamasına gelinmiştir.

Devamını oku...
 

DEMOKRATİK HAK

Demokrasi seçme ve seçilme hakkının özgür bir ortamda kullanılması  ile başlar. Şubat ayı blok (apartman) genel kurullarının yapıldığı, seçme ve seçilme hakkının kullanılması anlamında bizler için önemlidir.

Bloklarınızın genel kurul toplantılarına mutlaka katılım, katılamıyorsanız güvendiğiniz  komşunuzu, arkadaşınızı vekil tayin etmek sureti ile toplantı hakkında seçme seçilme hakkını kulanın ve toplantıyı gözlemiş olun. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması  (yarıdan bir fazla) ikinci toplantıya katılanlarla toplantı yapıldığından (çoğunluk aranmadığından) istenmeyen kararların sonuçlarına katlanmak zorunda kalınabilmektedir.  Blok genel kurulunda Başkan, yönetim kurulu, denetim kurulu ile 1/10 oranında  site temsilcileri seçimi hepinizin yaşamını etkileyecek önemdedir.

Bazı Blok genel kurul toplantısı için birinci toplantıya gelenlere "çoğunluk yok" denilmek sureti ile toplantının yapılmaması sağlanarak, ikinci toplantıya katılanların az olmasından yararlanarak hepimizi etkileyecek kararlar ve seçimler irademiz dışında gerçekleşebilmektedir. Blok toplantısına mutlaka katılınız

Demokrasinin birinci basamağı olan Blok genel kurullarıdır. Sizlerin iradesini blok ve site yönetiminde  kendi menfaatleri için kullanan düşünceye geçit vermeyin. Geleceğin güzel olması için bugünkü uygulamaların ve seçimlerin doğru olması gerekir. Unutmayınız ki " Namuslu insanlar namussuzlar kadar cesur olmadıkça kurtuluş yoktur." Gelecekte şikayetçi olmamak için demokratik haklarınıza blok, site genel kurullarında sahip çıkın.   

 

PINARKULE SİTESİ KONUTLARI

 PINARKULE Konutları Projesi 1994 yılında Gürpınar Belediye Başkanı Sayın Velittin Küçük’ün Arsa Ofisi’nden toplu konut yapılmak üzere arsayı temin etmesi ile başlamıştır. Tarla halinde olan arazinin temini neticesinde S.S. PINARKULE Konut Yapı Kooperatifleri Birliği organizasyonu kurulmuş ve toplu konut alanı şehir planlaması, konut projeleri planlaması, yapılanma şekil ve süreci belirlenerek çalışmalara başlanmıştır.

Toplu konut alanını oluşturan 10 imar adası ile ilgili olarak 60 ortak kooperatife konut yerleri tahsis edilmiş, toplu konut alanının tüm altyapı hizmetleri bu ortak kooperatiflerden eşit alınan katılım payları ile S.S. PINARKULE Konut Yapı Kooperatifleri Birliği tarafından gerçekleştirilmiştir.

 S.S. PINARKULE Konut Yapı Kooperatifleri Birliği tarafından verilen altyapı hizmetleri ; Blok projelerinin hazırlanması, zemin etüdlerinin yapılması, yapılanma sırasında üst yapının projelere uygunluğunun denetlenmesi, Yağmur Suyu ve Atıksu kanallarının yapılması, PTT kanalları, Elektrik Trafo Merkezleri, Elektrik iletim hatları, içme suyu iletim hatları, İmar adası yolları, İmar adası arası yolların yapımı, yolların asfaltlanması, yaya yollarının yapımı, bisiklet yollarının yapımı, imar adası çevre duvarlarının yapımı, Telefon santral binası ve lojmanının yapımı, yol kenarı bordür ve refüjlerin yapımı, aydınlatma yapımı, bölgeye doğalgaz temini ve altyapısının hazırlanması, İmar adası içi arazi tesfiyesinin yapımı, İmar adası dışı yol boylarının yeşillendirilmesi, ve benzeri tarladan kent olma sürecini tamamlayacak tüm çalışmalar S.S. PINARKULE Konut Yapı Kooperatifleri Birliği tarafından gerçekleştirilmiştir. Altyapı Katılım payları tüm ortaklardan beher daire payı karşılığı eşit olarak alınmış ve hizmet temin edilmiştir. Yapılan altyapı hizmetlerinin tamamı ilgili resmi kuruluşlara ( İSKİ, BEDAŞ, TELEKOM, …. gibi ) teslim edilmiştir

Devamını oku...
 
«<12>»

Sayfa 1 / 2

ÖNEMLİ

Blok Yönetim Kurulu Toplantıları, yönetim planı gereği heryıl ŞUBAT ayı içersinde yapılmalıdır. Lütfen toplantı tarihleri ile ilgili bilgiyi Pınarkule Konutları Koordinasyon 'u ile paylaşın ve internet sitesimizden duyurusunu yapalım.

PINARKULE KONUTLARI KOORDİNASYONU

Web Sitesi,

www.pinarkulesitesi.com web sitemiz  yayınına  başlamıştır. Sitemiz henüz yapım aşamasında olup, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz..

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün1
mod_vvisit_counterDün63
mod_vvisit_counterBu Hafta1
mod_vvisit_counterBu Ay1414
mod_vvisit_counterHepsi73261

Yorumsuz

Şu anda 1 konuk çevrimiçi

Acil Telefonlar

Yangın İhbar 110
Sıhhi İmdat 112
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Alo Zabıta 153
Alo Tüketici 175
Alo Gürültü 176
Alo Valilik  179
Telefon Arıza 121
Alo Trafik 154
Bilinmeyen Numaralar 118
Telekom Borç Sorma 163
İş ve İşçi Bulma 180
Çevre Bilgi 181
Kadın ve Sosyal Hizm. 183
Sağlık Danışma 184
Su Arıza 185
Elektrik Arıza 186
Cenaze Hizmetleri 188
Vergi Danışma 189
Doğalgaz Arıza 187

 

İstanbul Beylikdüzü İlçesi

Kaymakamlık 0212 8769966
Belediye Bşk. 0212 8667000
Milli Eğt.Md. 0212 8769874
İlçe Emn. Md. 0212 8791022
Mal Müdürlüğü 0212 8769892
Yazı İşl. Md. 0212 8769966
Nüfus Md. 0212 8769822
Tapu Md. 0212 8790808
Sağlık Grup Bşk. 0212 8714551
Müftülük 0212 8769957
Halk Eğt. Md. 0212 8730725
Vergi Dairesi 0212 4222523
İlçe Seçim K. 0212 8768761
İlçe Tarım Md. 0212 8759655
Askerlik Şb. Bşk. 0212 8810508