Anasayfa Yönetim Organizasyonu   Bloklar   Siteler   Yönetim Kurulu   İletişim

PINARKULE KONUTLARI

PINARKULE KONUTLARI
 

BAŞKANIN MEKTUBU

Birliğimiz yapılanma alanında şubat ayı içerisinde blokların (apartmanların) genel kurul toplantısının yapılması yönetim planının getirdiği zorunluluktur.

Bu genel kurul toplantılarında blok yönetim kurulunun geçmiş bir yıl faaliyetleri genel kurulun görüşüne sunulacak, blok sakinleri görüşlerini belirtecek, blok sorunları belirlenecek, gelecek bir yılın bütçesi ile yapılacak yatırımlar belirlenecektir.

Geçmiş bir yılın yöneticileri genel kurula 2010 yılı hesaplarını verirken 2011 yılının bütçesini uygulayacak yöneticiler seçilecektir. Yönetim planına göre 1 başkan, 2 yönetim kurulu üyesi ve 2 denetçi seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca site yönetimi için istenirse yönetici ve denetçilerin temsilci olmasına karar verilerek eksiğin seçilerek tamamlanabileceği  gibi, ortak sayısının 1/10 oranında temsilci seçilebilecektir. 64 konutluk bina 6, 94 konutluk bina 9 kişi   site genel kurul toplantısında temsilci olmak üzere belirlenecektir.

Yılda bir kez site genel kurulunda görev yapacak temsilcilerin belirlenirken gerekli hassasiyetin gösterilmesi, seçilecek temsilcilerin eğitim durumu, bilgi birikimi, sosyal duyarlılığı üst düzeyde, geçmişi bilen, günün bilgilerine ulaşmış, geleceği doğru planlayan, adil, yöneticilik ve liderlik vasıflarına haiz, sizleri temsile yeterli kişilerden seçilmesi hepimizin yararına olacaktır.

Çağdaş bir kentte mutlu insanların yaşaması için blok ve site yöneticilerini ve temsilcilerini belirlemede gerekli hassasiyeti göstereceğinize inanıyor, genel kurulların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şubat 2011

Saygılarımla

Adem UZUNÖMEROĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

BAŞKANIN MEKTUBU

S.S. Pınarkule Konut Yapı Kooperatifler Birliği’nin kuruluş zamanı, amaçları, hukuki işleyişi, yetkileri, sorumlulukları, icraatları, tasfiye süreci her zaman tüm ortaklarına, ilgili bakanlık teftiş kurullarına, resmi adli ve idari makamlara açık olmuştur.

Genel Kurul toplantılarında kaynaklarını temin ettiği ortakları ile aldığı kararlar; zabıtlarla tespit edilmiş, bütün iş ve muameleleri kayda alınmış, arşivlenmiş, bakanlık müfettişleri tarafından defalarca denetlenmiş, tarla olarak aldığı arazinin modern bir kente dönüşümü başarısını 6500’ü aşan daire tapusunu ortaklarına temin ederek kanıtlamıştır. S.S. Pınarkule Konut Yapı Kooperatifleri Birliği’mizin bu başarısının asıl mimarları tüm gerçeklerini beraber yaşadığımız, ortaklarımız kooperatiflerdir. Birliğimizin yönetim kurulları da bu ortakların arasından seçilerek oluşmuştur.

Birliğimiz ortağı kooperatiflerin taahhütlerini yerine getirmesi sonucu apartman, site yönetimleri doğal olarak oluşmaya başlamıştır. Bu oluşum sırasında seçilen yönetimler konut alanının daha nezih olması için güzel çalışmalar yapmaktadır. Ancak mevcut blok, site yöneticilerine muhalefet eden ve birliğimiz başarılarına gölge düşürmek isteyen bazı kişiler, ucuz kahramanlık peşinde koşarken eleştirileri ile S.S. Pınarkule Konut Yapı Kooperatifleri Birliği’ni ve şahsımı hedef almaktadır.

Bilgisi, hafızası, mantık zinciri kıt ve gerçeklerle bağdaşmayan iddia sahipleri “akıl” kelimesine hakaret edercesine “ortak akıl” adı altında birlik yöneticilerine hakarete varan ithamları internet üzerinden facebook sayfalarında sürdürmektedir. Bu yalan iddia sahibi kişiler hakkında gerekli yasal işlemlere başlanmış olup itibar edilmemesi gerekmektedir. Birliğimizi kuruluşundan bugüne kadar gerek ortaklar arası, gerek imar adaları arası eşitlik ilkesini korumuş ve uygulamış olup, hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda eşitlik ilkesine, tasfiye tamamlanıncaya kadar devam edecektir.

“Çamur at izi kalsın” mantığı ile hareket eden itham sahiplerinin birliğimizin amblemini, ünvanını kirletmesine itibar edilmemesi önemle rica olunur. Ocak 2011

Saygılarımla
Adem UZUNÖMEROĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Home Burdasınız: Anasayfa Siteler 639 Ada - Pınarkule Jetpa Sitesi

TAPU ALMAK İSTEYENLERE ÖNEMLİ FIRSAT


Tapularını almamış olanlar ile ilgili yapılan görüşme ve değerlendirmeler sonucu gecikme zammı uygulamasının altı ay süre ile durdurulmasına karar verilmiştir.
T.H.S.S. Pınarkule Konut Yapı Kooperatifleri Birliğinden tapu almak için ödenmesi gereken (Altyapı konut aidatı,tapu devir harçları bedeli,emlak vergileri,dask sigortaları vs.) katılım payları ile ilgili 01.07.2014 tarihinden itibaren 31.12.2014 tarihine kadar gecikme zammı alınmayacak ancak konut aidatı alınmaya devam edilecektir.
01.01.2015 tarihinden itibaren aylık %2 gecikme zammı alınmaya devam olunacaktır. Bu sebeple tapu almak isteyenlerin ödenmesi gereken katılım paylarını ve giderleri 31.12.2014 tarihine kadar ödemeleri ve tapularını almaları önemle rica olunur.

Ödeme miktarları ile ilgili bilgi www.pinarkulesitesi.com adresinden edinilebilir.

639 ADA PINARKULE JETKENT SİTESİ
BLOK İSMİ KOOPERATİF ADI BLOK
NO
BİRİM
SAYISI
BİRİM
  ÖZ GÜRTEPE 1-10 920 KONUT
 
  TOPLAM 10 BLOK 920 KONUT

 

DİKKAT! 2017 OCAK AYI ÖDEME MİKTARLARI DEĞİŞMİŞTİR : Özgürtepe Tapu Takip Yolu

 

Örnek 1             Örnek 2              Örnek 3            Örnek 4

Kredi Talep Dilekçesi 

 

Duyuru

Başkanın Mektubu - Aralık 2012

 

PINARKULE - JETKENT SİTESİ KATILIM PAYLARI

UYGULANAN AF ve GECİKME ZAMMI

                Birliğimiz kuruluşundan bugüne kadar yatırımını gerçekleştirdiği tüm hizmetleri (Taşıt ve yaya yolları, yağmursuyu ve atıksu kanalları, elektrik, içme suyu, Telekom .. ..vb) katılım paylarını ortaklarından tahsil  ederek gerçekleştirmiştir. Bu hizmetler için tahsil etmesi gereken bedelleri  alamadığı ortaklarına, tapu devri yapmamış, önce ödeyen ile geç ödeyen arasındaki adaleti gecikme zammı almak sureti ile genel kurul kararları doğrultusunda sağlamıştır. 

                Pınarkule - Jetkent sitesi ile ilgili olarak 2000 yılından sonra katılım payları ortağımız S.S. Öz gürtepe K.Y.K.’den tahsil edilememiş ve bilinen hukuki nedenlerle tapu devri de bugüne kadar yapılamamıştır. 2000 yılından sonra  2002, 2004, 2005 yıllarında genel kurul kararı ile tüm ortaklarımızın ana para ödemelerine uygulanan gecikme zammının 2/3 lük kısmı affedilmiş ve ödemelerini yapan ortaklarımızın tapu devirleri gerçekleşmiştir.  Birliğimizin hizmet sunduğu 10 imar adasından 9’unda ödemelerini yapan tapu hak sahiplerinin tamamına yakını eksik hizmet almış olmasına rağmen tapularını almışlardır. Ancak  639 imar adası 2 numaralı parsel sahibi S.S. Öz gürtepe Konut Yapı Kooperatifi tarafından bilinen hukuki süreç nedeni ile birliğimize  ödeme yapılamamıştır. Tapu’ların  büyük bir kısmının devri gerçekleşmiş iken 2009 ve 2012 yıllarında iki kez daha birikmiş  gecikme zammı borçlarının ¾ ’lük kısmı genel kurul kararı ile affedilmiş, bu af 639 ada 2 parselde bulunanları Jetkent sitesini (S.S. Özgürtepe KYK) ilgilendirmiştir. 2009 ve 2012 yıllarında uygulanan gecikme zammı aflarının her ikisi de son olmak üzere  ve birliğimizin uyguladığı en yüksek oranlı gecikme zammı affıdır.

Birliğimizin 30.06.2012 tarihli  genel kurul kararı sonucu ortağımız S.S. Özgürtepe Konut Yapı Kooperatifinin  birliğimize olan ödeme yükümlülüklerinin uygulanan  aflarla borcundan 5.365.327.23 TL’lık kısmı tenzil edilmiştir. Diğer bir deyişle beher konut sahibine 5.831.88 TL avantaj sağlanmıştır. Birliğimizden geçmişte tapu devirleri yapılan hiçbir ortağımız bu kadar avantaj sağlayamadığı gibi daha önce teslim edilen  7500 e yakın konut sahibinin tamamının yararlandığı gecikme zammı affı S.S. Öz Gürtepe Konut Yapı Kooperatifinin yararlandığı affın yarısı bile değildir.  30.06.2012 tarihli genel kurul kararı ile yapılan tenzilat sonrası ödemelerin 31.08.2012 tarihine kadar tamamlanması, ödemelerini geciktirenlerden bu tarihten sonra aylık % 3 gecikme zammı alınması, ayrıca beher konut sahibinin borçlarını ödemiş olsa dahi tapusunu almadığı süre için aylık 30.-TL cari harcamalar katılım payı ödeme yükümlülüğü bu genel kurul toplantısında belirlenmiştir.

Birliğimize  bugüne kadar 75 kooperatif ortak olmuş, bu kooperatiflerin ortağı olan binlerle ifade edilen hak sahipleri konutlarını teslim almışlardır. Tapu devirlerini alamayan S.S. Öz gürtepe Konut yapı kooperatifi şemsiyesi altındaki hak sahiplerinin haklarını teslim ederken vicdani ve hukuki sorumluluklarımıza karar verecek makam birliğimiz genel kuruludur. Birliğimizin içerisinde bulunduğu tapu verme sürecinde birliği yöneten bizlerden ödemelerde indirim yapılması istenebilmektedir. Birlik yöneticilerimiz yetkilerini  kullanırken ödemelerde indirim yapma, öngörülen uygulamalarda değişiklik yapma  yetkisi yoktur.  Birliğimiz 2010 yılından beri tasfiye halinde olup son diye çıkarılan mali iyileştirme konusunun bir daha söz konusu edilmemesi gerektiği,  ortaklarımız tarafından dile getirilmektedir.

Ola ki yeni bir af talebi, (mali iyileştirme)  gündeme getirilmek istense dahi yapılacak iyileştirmenin  uygulanabilmesi için ;  iyileştirme sonrası oluşacak kaynağın Birliğimiz yükümlülüklerini karşılayabileceğinin tespiti,  Birliğimiz genel kurulunun iyileştirmeyi kabul etmesi, S.S. Öz gürtepe K.Y.K. genel kurulunun yeni oluşum ile ilgili genel kurul kararı alması, S.S.  Öz gürtepe K.Y.K. adına ödeme yapanların muvafakatinin alınması neticesinde alınmış mali kararlarda değişiklik yapılabilecektir. Bu süreci başlatmamız halinde dahi kararın çıkmasının  altı aydan önce gerçekleşmesi mümkün görülmemektedir.  S.S. Öz gürtepe konut yapı kooperatifi ortaklarına  tapu verilmesi için belirlenen Tapu devirleri yol haritası bir yılı aşkın  çalışma neticesi ortaya çıkmıştır.

Tüm bu anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere tapu devrini almak isteyen hak sahiplerinin bir an önce paralarını yatırıp tapularını almak için sıraya girmesi gerekmektedir. Gecikilen her ay ödeme yükümlülüklerini sürekli artırmaktadır. Aylık  değişen ödeme miktarları  birliğimiz internet sayfasında ilan edilmektedir. Uygulanan gecikme zammı oranı, uygulanan toplam affın önemine istinaden herkesin yararlanmasını teşvik etmek amacı ile birliğimiz genel kurulunca yüksek tutulmuştur.   Ödemesini erken yapan ile geç yapan arasında  ödenecek miktar farkı ve tapu teslim süresi farkı olması kaçınılmazdır. Tüm ortaklarımızın biran önce ödeme yükümlülüklerini yerine getirerek tapularına kavuşması hepimizin ortak arzusudur. 06.12.2012

                                                                                                                          Saygılarımızla

                                                                                              T.H. S.S. Pınarkule Konut Yapı Kooperatifleri

                                                                                                                       Birliği Adına Başkan

                                                                                                                  Adem  UZUNÖMEROĞLU

 

JETKENT SİTESİ TAPU DEVİRLERİ YOL HARİTASI

Birliğimiz ortaklarından S.S. Öz Gürtepe Konut Yapı Kooperatifine tahsis olunan 639 imar adası 2 nolu parselde kurulu Jetkent Sitesi’nin İmalatını yürüten Jetpa Sınai Ürünler Limited Şirketi yetkilisin malvarlığı ile ilişki kurularak ilgili imar adası üzerine konulan tedbir ve yürütülen diğer hukuki ihtilaflar nedeni ile bu sitemizin tapu devirleri bu güne kadar yapılamamıştır.

Birliğimizin geçmişte S.S. Öz gürtepe konut yapı kooperatifi maliklerine verdiği hizmetler karşılığı 639 imar adası mülk sahiplerinden altyapı (Yağmur suyu, atıksu kanalları, yol, PTT, Elektrik, Su, ..vs) ve cari harcamalar katılım payı alacakları ile buna bağlı gecikme zammı alacakları çözülmesi gereken bir sorun olarak beklemektedir.

Birikmiş bu sorunları çözmek ve hak sahiplerinin tapu devirlerini yapmak, Birliğimizin alacaklarını tahsil etmek amacı ile son bir yıl içerisinde gösterilen yoğun çabalar neticesinde S.S. Öz Gürtepe Konut Yapı Kooperatifi yetkilileri ile mutabakat sağlanmış, tapu devirlerinin yapılması aşamasına gelinmiştir.

Bu aşamaya gelirken, tapu devri öncesi son aşama Birliğimizin gecikme zammı alacaklarında iyileştirme yapılması istenmiş ve 30 Haziran 2012 tarihinde yapılan Birliğimiz Genel Kurul Toplantısında tüm ortaklarımızın Birliğimize olan gecikme zammı borçlarının % 75 inin tahsilinden vazgeçilmiştir. Ortaklarımıza yapılan bu iyileştirme sonrası Birliğimiz ortaklarına taahhüt ettiği yatırımlarını tamamlayabilecek ve 639 imar adasında tapu almak durumunda olan hak sahipleri tapularına kavuşabilecektir. Birliğimizin 30 Haziran 2012 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar neticesi mali, idari, hukuki belirlemeler yapılmış ve tapuların verilmesini sağlayacak yol haritası ortaya çıkmıştır.

Alınan kararlar neticesi yapılan belirlemelere göre Jetkent sitesinde tapu alma hakkı olanların beher bağımsız bölüm tapularını almalarının temin edilmesi için Birliğimize 5 620.-TL Altyapı, daire büyüklüklerine göre 4 912.- TL ile 6.930.-TL arasında değişen tapu devir masrafları ve diğer giderlere katılım payı olmak üzere 10.532.-TL ile 12.550.-TL arasında değişen 30 Haziran 2012 tarihi itibarı ile belirlenmiş bedeli ödeyenler tapularına en kısa sürede kavuşabileceklerdir.

Tapuya giden Özgürtepe Tapu Takip Yolu olarak belirlediğimiz 9 aşamalı yolun birinci aşamasında beher bağımsız bölüm sahibinin Birliğimiz alacağı, tapu masrafı ve diğer giderler karşılığı ödemesi gereken miktar 30 Haziran 2012 tarihi itibarı ile belirlenmiş (108 m2 daireler 10 532.-TL, 154 m2 daireler 11 352.-TL, 185 m2 daireler 12.550.- TL ….) bedelleri Birliğimizin Vakıfbank Beylikdüzü Şubesindeki hesabı bu konuya tahsis edilmiş hesap numarasına gerekli açıklamaların tamamlanarak ödenmesi gerekmektedir.

Bankaya gerekli ödemeyi yapan beher bağımsız bölüm sahibi, Birliğimize başvurarak ve ekinde makbuz sureti ile kimlik fotokopisi bulunan dilekçesini sunarak hak sahipleri listesine girmiş bulunacaktır. Bu aşama Birliğimiz açısından önemlidir. Zira hak sahipliğinin ihtilaflı olması durumunun

Birliğimiz açısından bilinmesi bu aşamada mümkün olabilecektir. Aynı bağımsız bölüm için birden fazla kişinin para yatırması, Birliğimize dilekçe sunması durumunda ilgili tüm taraflara hak sahipliğini doğuran belgeleri ile birlikte yargıya gitmeleri gerektiği hatırlatılacaktır. Beher bağımsız bölüm için tek başvuru olması ve bu başvurunun S.S. Öz Gürtepe Konut Yapı Kooperatifinden alınacak ortaklar listesi tarafından doğrulanması durumunda tapu devri ileri aşamada sorgulanmadan yerine getirilecektir.

Birliğimize dilekçe alındıktan sonraki aşamalar beher konut sahibinin konut edinme şekline bağlı olarak üçüncü aşamada gerekli prosedür ve evrak eksiklikleri tamamlanacaktır.

Dördüncü aşama Birliğimizin Belediyeden tapu devirlerini alma aşamasıdır. Belediyeden tapu devri talebinde bulunulmuş, tapu devrinin alınması için belediye bünyesinde gerekli çalışmalar başlamıştır. Bu aşamanın işleyebilmesi için Birliğimizin banka hesabına yatan bedellerin tapuların tamamının tapu alım-satım, harç giderleri ile Belediye nezdinde ödenmemiş emlak vergilerini karşılayacak rakama ulaşması gerekmektedir. Bu bedel yaklaşık (daha sonra beher konut sahibi adına ödenecek emlak vergisi tam bilinememektedir) 2.500.000.-TL’dır. Diğer aşamalara geçilebilmesi ve tapu devirlerinin alınması için Birliğimiz nezdinde gerekli kaynağın birikmiş olması zorunludur.

Beşinci aşamada (Tapu kayıtlarının Birliğimiz uhdesine alınması aşaması sonrası) Birliğimizce S.S. Öz Gürtepe Konut Yapı Kooperatifinden hak sahibi ortaklar listesi alınarak Birliğimize ödeme yapan ve Birliğimizce hak sahipliği bilinenler listesi karşılaştırılıp ihtilaflı bağımsız bölümlerle ilgililerine gerekli bildirim yapılarak, bu bağımsız bölüm tapuları kesinleşmiş yargı kararı gelinceye kadar birliğimiz uhdesinde tutulacaktır.

Altıncı aşamada hak sahipliği hakkında ihtilaf bulunmayan ve ödeme yükümlülüklerini yerine getiren hak sahiplerine para yatırma sırasına göre tapuları mümkün olursa aynı gün içersinde önce S.S. Özgürtepe Konut Yapı Kooperatifi ve sonra hak sahibi adına tescil edilmiş olacaktır.

Yedinci aşama ihtilaflı, çeşitli sebeplerle yargıya intikal etmiş hak sahipliği ile ilgili olarak Birliğimiz kesinleşmiş yargı kararını bekleyecektir.

Sekizinci aşama kesinleşen yargı kararı doğrultusunda, yargının belirlediği karar doğrultusunda tapu devri ilgilisine yapılacaktır. Yargı kararı öncesi birliğimize ödeme yapan kişi tapu alma hakkını elde edememiş ise kendisine ödediği bedel iade edilecektir.

Birliğimiz tüm tapu devirlerini yaptıktan sonra görevini tamamlamış olacağından tasfiyesini Dokuzuncu ve son aşamada bitirerek diğer ortaklarına olan taahhütlerini de yerine getirerek tarihteki yerini alacaktır.

Unutulmamalıdır ki, Birinci aşamada ödeme yükümlülüğünü yapmış olmakla birlikte, dördüncü aşamada belirlenen toplam tahsilata ulaşılamaması durumunda tapu devri Belediye’den alınamayacağından tapu devri gecikebilecektir. Bu durumda ödemesini yapmış olan beher bağımsız bölüm hak sahibi tapu devri alıncaya kadar geçen süre için aylık 30.-TL cari harcamalar katılım payı ödemek zorunda kalırken, ödeme yapmayanlar bu bedele ilave olarak Ağustos 2012 den itibaren toplam borca aylık %3 gecikme zammı ödemek zorunda kalacaklardır.

Birliğimiz genel kurul kararları doğrultusunda hak sahibinin 185 m2 daire için 12 550.-TL ödemesini yapmış olması ve tapu alma hakkının kötü bir ihtimalle 31.12.2012 tarihine kadar uzaması halinde yıl sonunda 192.60 TL ödeyerek tapusunu alacaktır. Ancak ödeme yapmayan hak sahibi 12.550.-TL borcuna ilave olarak 1 878.60 TL daha ödeyerek 14.428.60 TL ödemek zorunda kalacaktır. Yıl sonundan itibaren beher bağımsız bölüm için aylık 30.-TL cari harcama katılım payı ve ana para borçlara aylık %3 gecikme zammı alınmaya devam edilecektir. 12.550.-TL örneğimiz için borcunu ödemeyenlerin borcuna Eylül 2012 den itibaren aylık yaklaşık 400.-TL her ay ilave bir yük gelecektir.

T.H. S.S. Pınarkule Konut Yapı Kooperatifleri Birliğimizin ödeme yükümlülüklerine yaptığı iyileştirme, aldığı idari kararlar genel kurul kararları tapu devirlerini gerçekleştirme yönünde son şeklini almış, S.S. Öz Gürtepe Konut Yapı Kooperatifi Birliğimiz ile aynı irade içersinde genel kurul kararlarını almış ve ödeme yükümlülüklerinin minimize edildiği noktada yol haritası ortaya çakmıştır. Hukuki bütün engellerin de aşılmış olduğu görülmüş, hak sahiplerine tapularının verilmesine giden yol haritasına Beylikdüzü Belediye Başkanlığı destek vermiştir.

Gelinen bu önemli fırsat noktasını değerlendirmek için Jetkent sitesi hak sahiplerinin ödeme yükümlülüklerini yerine getirerek biran önce tapularına kavuşmaları en önemli amacımızdır. 09.07.2012

 

Saygılarımızla

T.H. S.S. Pınarkule Konut Yapı Kooperatileri Birliği A.

Başkan Adem Uzunömeroğlu

 

ÖNEMLİ

Blok Yönetim Kurulu Toplantıları, yönetim planı gereği heryıl ŞUBAT ayı içersinde yapılmalıdır. Lütfen toplantı tarihleri ile ilgili bilgiyi Pınarkule Konutları Koordinasyon 'u ile paylaşın ve internet sitesimizden duyurusunu yapalım.

PINARKULE KONUTLARI KOORDİNASYONU

Web Sitesi,

www.pinarkulesitesi.com web sitemiz  yayınına  başlamıştır. Sitemiz henüz yapım aşamasında olup, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz..

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün1
mod_vvisit_counterDün63
mod_vvisit_counterBu Hafta1
mod_vvisit_counterBu Ay1414
mod_vvisit_counterHepsi73262

Yorumsuz

Şu anda 2 konuk çevrimiçi

Acil Telefonlar

Yangın İhbar 110
Sıhhi İmdat 112
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Alo Zabıta 153
Alo Tüketici 175
Alo Gürültü 176
Alo Valilik  179
Telefon Arıza 121
Alo Trafik 154
Bilinmeyen Numaralar 118
Telekom Borç Sorma 163
İş ve İşçi Bulma 180
Çevre Bilgi 181
Kadın ve Sosyal Hizm. 183
Sağlık Danışma 184
Su Arıza 185
Elektrik Arıza 186
Cenaze Hizmetleri 188
Vergi Danışma 189
Doğalgaz Arıza 187

 

İstanbul Beylikdüzü İlçesi

Kaymakamlık 0212 8769966
Belediye Bşk. 0212 8667000
Milli Eğt.Md. 0212 8769874
İlçe Emn. Md. 0212 8791022
Mal Müdürlüğü 0212 8769892
Yazı İşl. Md. 0212 8769966
Nüfus Md. 0212 8769822
Tapu Md. 0212 8790808
Sağlık Grup Bşk. 0212 8714551
Müftülük 0212 8769957
Halk Eğt. Md. 0212 8730725
Vergi Dairesi 0212 4222523
İlçe Seçim K. 0212 8768761
İlçe Tarım Md. 0212 8759655
Askerlik Şb. Bşk. 0212 8810508